• 0

Amalgam Zehirliyor mu

Ortodoks tıbbın hastalıklara bakışı koruyucu sağlık hizmetlerinden ziyade hastalıkların tedavisi yönünde planlandığı içindir ki; hastalıktan kurtulma arayışı her geçen gün holistik (bütüncül) tıbba yönelmeye insanları  zorlamaktadır. Diğer bio enerji metodları , Bio frekans tespit ve terapi yöntemi ile  insan vücuduna yerleştirilen ve toksik olabilen malzemeler, yayılımları ve oluşumuna sebep oldukları hastalıkları tespit edip önlenebilir hale getirebildiği gerçeği koruyucu halk sağlığı açısından önemi haizdir.

Bunlardan bence en önemlisi ve bir tanesi dental nedenlerle diş dolgu malzemesi olarak kullanılan amalgamdan ve sağlığı tehdit edişinden bahsetmek istiyorum.

Amalgam (Hg+Ag+Cu+Zn+Sn)

Belirli oranlarda karıştırılmış Gümüş (Ag), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Kalay (Sn) gibi metal tozlarının, Civa (Hg) ile karıştırılmasıyla oluşan özel bir alaşımdır. Civa diğer metallere kolayca bağlanabilme ve bir arada tutabilme özelliğinden dolayı Amalgam dolguda kullanılmaktadır.

Bio terapi anlamında Amalgam’dan bahsederken içeriğindeki diğer metallerin de hasta vücudundaki dağılımlarını hesaba katmamızda yarar vardır

Kronik civa zehirlenmesinin semptomları 1-30 yıl sonra da ortaya çıkabilir

CiVA ZEHİRLENMESİNE DİKKAT!..

*Civanın insan sağlığına etkisi çok şiddetli olabileceği gibi, çok sinsi ve uzun sürede ortaya çıkan bir etki şeklinde de olabilir.

*Civa temel olarak sinir sistemine etki eder.

*Sinirlilik,görsel ve duysal bulanıklık, hafıza kaybı, uykusuzluk ve depresyon şeklinde nörolojik bulgular,akut dönemde tat alma bozukluğu,ağızda metalik tat,kusma,ciddi kilo kaybı gibi bulgular verir.

*Alzheimer hastalığı oluşmasında önemli rol oynamaktadır. Ayrıca Parkinson ve MS konusunda da araştırmalar devam etmektedir.

*Böbrek,böbrek üstü bezi ve üreme organlarda birikerek böbrek yetmezliği, kısırlık nedeni olabilmektedir

Dileğim o dur ki bundan böyle önce zarar verme mantığı ile hareket edebilen ,çağdaş ,modern diş hekimi dostlarımızın koruyucu halk sağlığına katkıda bulunmaları ,hem kendileri civa buharı soluma, transdermal maruziyetine uğramayacak hemde hastalarının uzun süreye yayılan ağır metal zehirlenmesine maruz kalmalarına sebebiyet vermeyecekleridir.

0 cevaplar

Cevapla

Tartışmaya katılmak ister misiniz?
Katkı yapmaktan çekinmeyiniz!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.