Ozon

DESTEK VE OZON

Tamamlayıcı tıp uygulama metotlarından Ozon, 3 değerli oksijen molekülünün insan biyokimyasında etkisini kullanmaktır bilindiği gibi oksijen dünyanın en büyük ağrı kesici olmasının yanı sıra yeniden canlandırma etkilidir. Ancak ozon gazının toksik olmasına karşın doğru tanı, doğru doz ve doğru seans uygulandığında ozon etkisini şifalanmaya katmış oluruz.

Şunu belirtmeliyiz hiçbir hasta yoktur ki bu terapiye ihtiyaç duymasın hiçbir hastalık yoktur ki belirli oranda fayda görmesin.

Vücuda verilen ozonun en önemli etkilerinden olan ve dramatik iyileşmeyi gösteren hastalık yapıcı ajanların bakteri, virüs, mantar ve parazitlerde gösterdiği öldürücü etkisidir. Kliniğimizde şifalanmanız için uygulama yapmaktayız.

Ozon Uygulama Metotları

Hastaya en etkili yöntem hekim tarafından belirlenir ayrıca doz hacim ve haftalık uygulama sayısı ile beraber kaç seans uygulanacağı  belirlenmelidir.

Genel olarak her seansta majör othohemoterapi (damardan ozonlanmış serum fizyolojik yada ı-set vakumlama yoluyla dışarı alınan kanın ozonlandıktan sonra verilmesi).

Bir diğer yöntem majör kanlı yada serumlu uygulamaya denk etki görülen rektal kataterle verilen ozon gazı.

Bir diğer uygulamanın minör dediğimiz hastadan alınan kan kadar ozon enjektörle karıştırılarak kalçadan yada omuz kasından enjeksiyon yapılmasıdır ki bu uygulama bağışıklık sistemini güçlendiren ve değerli gördüğümüz uygulamalardandır. Genel prensip en çok uygulanan rutin halde yapılan yukardaki özgün tedavi destekleridir.

Yine en çok uygulanan metot olarak lokal ağrılı noktalar tespit edildikten sonra ağrılı yerlere lokal ozon gazı enjekte etmektir. Klinikte akupunktur sertifaya bağlı olarak akupunktur noktalarının etkin olanlarını tespit etmek ve o noktalara lokal gaz uygulamakla da dramatik olarak ağrının kalktığı ve periyodik uygulamalarla da kalıcı şifanın geliştiği görülmektedir.

Biorezonans ve Ozon

Mevcut klinik çalışmalar yanıta dayalı holistik bütüncül tıp günümüzde farkındalık yaratmaktadır. Ozon tedavisinin biorezonansla desteklendiğinde çok özel dramatik şifanın ortaya çıkması gözlediğimiz durumdur. Hastalık yapıcı tetikleyicinin frekans titreşimini cihazla etkisizleştirdiğimiz ve ozonla pekiştirdiğimiz yöntem bir kat daha sağlıklı adım olmaktadır bir bakıma bahçe köstebeğini biorezonansla yok etmek açtığı delikleri ozonla kapatmaktır. Önerimiz biorezonans ve ozon birlikte uygulanmalıdır.

Ozon ve biorezonans en çok ağrı terapisinde, enfeksiyon ve enflamasyon terapisinde ayrıca bağışıklık sistem güçlülüğü ile hastanın iç tamir dinamitlerini güçlendirme ile  etkili olup tüm vücut sistemlerinde oluşan antioksidan etkisi ile pek çok hastalıkta başarılı olarak uygulanabilmektedir.

OZON VE DİYABET

Ozonun en etkili olduğu hastalıklarından biri de şeker hastalığıdır. Bilindiği gibi şeker hastalığı kontrollü ve bilinçli tedavi edilmediğinde dramatik kronik metabolik ve damarsal hastalık komplikasyonları ile çoklu organ yetmezliğine götüren bir sağlık sorunudur. Ayrıca ciltte kapanması zor olan ve enfekte olan yaralar oluştuğu bilinmektedir (diyabet ayağı) yavaşlamış olan ve yetersiz olan enzimi artırarak kanda şekeri düşürür enerji açığa çıkararak ortalama şekeri aşağı çeker. (HBA1c)

OZON VE DAMARSAL HASTALIKLAR

Ozonun, kan yağlarında (kolesterol ve trigliserit) azalma meydana getirdiği bilinen ve etkisinin varlığı görülen bir olgudur ayrıca karaciğer de yağlanma varsa azalma görülür.

Damar sertliği ile kendini gösteren damarsal hastalıkların gelişiminde ve iç damar cidarında bulunan kolesterin seviyelerinde azalmaya başladığı görülmüştür

Ozonun, ARTERİAL PLAĞI OKSİDİZE EDER, oluşan plağı yıkar ve bu sayede büyük ya da hatta küçük damarlardaki aterom plaklarını yok etme eğiliminde olduğundan, bu, organlarda daha iyi bir doku oksijenasyonu anlamına gelir.

OZON VE ENFEKSİYON AMİLLERİ (bakteri, virüs. mantar. parazit)

Ozonun Yüksek oksidatif gücü sayesinde, yüksek konsantrasyondaki ozon lokal seviyede bakteri türlerine, virüslere ve mantarlara karşı oldukça hızlı bir, bakterisi dal, fungisidal ve virisidal etki gösterir. Öldürücü etkisi kanıtlanmıştır• özellikle virüsler Ozan’a daha hassastır (HCV, HIV, HERPES, SARS, CORONA gibi).